Kunder och referenser

april 15, 2016

Några exempel från tidigare samarbeten

Trygghetsrådet

”Mot bakgrund av de år vi samarbetat med Europakontoret och de många utbildningar de genomfört till vår fulla belåtenhet under ledning av Christina Möll och Sören Nielsen kan vi varmt rekommendera dem som utbildningssamordnare och konsult.”

Högskolan Kristianstad

”I sin undervisning har Christina Möll fått mycket goda vitsord av sina studenter både vad gäller undervisningens innehåll och genomförande. I sitt engagemang inom högskolans näringsråd har Christina varit mycket aktiv och bidragit till ett – för högskolan – värdefullt kontaktnät inom näringsliv och förvaltning i regionen.”

Försäkringskassan Ängelholm

”Christina Möll har genom tydlighet i krav och förväntningar kombinerad med djup respekt för individen och dennes förutsättningar genomfört programmen med mycket goda resultat.”

Företagarna i Skåne

”Christina Möll har sedan 1993 fungerat som rådgivare åt Företagarna i Skånes medlemmar. […] Mot bakgrund av hennes uppskattade rådgivning och företagspolitiska insatser vill vi därför på det varmaste rekommendera henne.”